Finsklärares mötesdag på Arcada

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Vitsordsbedömning, nivåbedömning, AHOT i högskolor och språkbehov i arbetslivet - diskussion utgående från språkkraven i finska och språklagen.
Period31.01.2013