FOP-fortbildning av finsklärare inom universitet och högskolor, samarbetsprojekt mellan Hanken Svenska handelshögskolan, Arcada och Svenska kulturfonden

Aktivitet: Övrig

Beskrivning

Samarbetsprojektet har pågått sedan 2016 med tre olika finansieringsbidrag från Svenska kulturfonden, 5.000 euro år 2016 för anordnande av fortbildningsdag för finsklärare i universitet och högskolor i Finland, 20.000 euro år 2018 för fortbildning kring gemensamma utvärderingsgrunder inom finskundervisning och tvåspråkighet, 15.000 euro år 2019-2020 för utökat finsklärarverksamhet till andra stadiet och gymnasierna med fokus på det branschspecifika kunnandet inom finskundervisning.
Period20162020