Fortbildning för finsklärare på universitet och högskolor och initierande till samarbete med finsklärare på andra stadiet

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Fortbildningsprojekt, som leds av Hanken och Arcada (Marit Nilsson-Väre och Ulrika Rancken) kring branschspecifik fiskundervisning inom universitet och högskolor i landet med stöd av Svenska kulturfonden. I detta projekt initieras ett samarbete med finsklärare på andra stadiet, gymnasier och yrkesläroanstalter.
Period20192021