Framtidsverkstad - Tulevaisuustyöpaja

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Arbetsgrupp: Att bygga upp en gemensam bild av Österbottens hållbara framtid. Förberedelser för en kommande EU-strukturfondsperiod 2023-2027, att skissa upp en utvecklingsstrategi för Österbotten med beaktande av hållbarhetsprinciperna för Agenda 2030
Period25.03.2022
VidAktion Österbotten , Leader/EU, Finland