Frontiers in Finance and Economics (Tidskrift)

Knif, J. (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2008
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1814-2044
OmfattningInternationell