Gender in Management: An International Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20072010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell