Gender, Work & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20092010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0968-6673
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 05: Jämställdhet

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering