Gender, Work & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20082018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0968-6673