Gender, Work & Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewer
Period28.02.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0968-6673