Granskning av doktorsavhandling

  • Högholm, K. (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period18.12.2014
Examination vid
  • Stockholm University
OmfattningInternationell