handledare

  • Marika Tandefelt (Avhandlingshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag
Period20082012
ExaminandCharlotta af Hällström
Examination vid
  • University of Helsinki