handledare

  • Marika Tandefelt (Avhandlingshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Anpassningen av engelska adjektiv till svenskan
Period20072012
ExaminandTomas Lehecka
Examination vid
  • University of Helsinki