Handledning av doktorsavhandling (Seppo Laukkanen)

  • Martin Lindell (Examenshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Making sense of ambidexterity. A process view of the renewing effects of innovation activities in a multinational enterprise
Period20082012
ExaminandSeppo Laukkanen
Examination vid
  • Hanken School of Economics