Hankendagen i Vasa 2012, deltagare i Workshop

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Övriga aktiviteter, inkl. koordineringsuppgifter

Period04.10.2012
VidHanken School of Economics, Finland