HERoS - Health Emergency Response in Interconnected Systems

Kovacs, G. (Mottagare), Falagara Sigala, I. (Deltagare), Piotrowicz, W. (Deltagare), Grant, D. B. (Deltagare), Vega Bernal, D. (Deltagare), Wan, K. (Deltagare)

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

HERoS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 under grant agreement No 101003606.

The overall objective of HERoS is to improve the effectiveness and efficiency of the response to the Covid-19 outbreak. HERoS creates and provides policies and guidelines for improved crisis governance, focusing on responders to public health emergencies, and their needs to make informed decisions. HERoS further improves the predictions of the spread by understanding and modelling the impact of local behaviour on the spread of the disease. Furthermore, HERoS improves the management of medical supply chains for preparedness and response, as well as evaluates the impact of cascading effects across global supply chains.
Period01.04.202031.03.2023
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 03: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik