Human Relations (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period12.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift