IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period13.08.201924.09.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0018-9855
OmfattningInternationell