IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law (Tidskrift)

Lee, N. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period21.01.202111.02.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0018-9855
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Digitalisering och hållbarhet inom immateriella rättigheter

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 03: Hälsa och välbefinnande