IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period07.202109.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0018-9855
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Digitalisering och hållbarhet inom immateriella rättigheter