IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period07.202109.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0018-9855
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Digitalisering och hållbarhet inom immateriella rättigheter