IMM – Industrial Marketing Management (Tidskrift)

  • Paul Viio (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Reviewer for special issue Implementing Strategies and Theories of B2B Marketing and Sales Management of IMM – Industrial Marketing Management.
Period03.03.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift