IMM – Industrial Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Reviewer for special issue Co-Management of Purchasing and Marketing of IMM – Industrial Marketing Management.
Period21.09.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift