Industrial Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period25.09.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0019-8501