Industrial Marketing Management (Tidskrift)

  • Christian Kowalkowski (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period23.02.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0019-8501