Industrial Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20.01.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell