Industrial Marketing Management (Tidskrift)

  • Christian Kowalkowski (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period19.12.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0019-8501