Industrial Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Coopetition in industrial markets

Guest editing of Special issue (pages 4-118)
Period01.11.201530.04.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0019-8501
OmfattningInternationell