Industrial Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period02.02.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0019-8501
OmfattningInternationell