Industrial Marketing Management (Tidskrift)

Helkkula, A. (Reviewer)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewing manuscripts
Period2012 - 2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0019-8501