Information Economics and Policy (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.02.201331.03.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-6245
OmfattningInternationell