Information Systems Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer. Member of editorial Board of a special issue of the journal Information Systems
Management
Period2018 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1058-0530