International Economic Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period15.10.201112.12.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift