International Economics and Economic Policy (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Artikelns titel: Sources of Time-Varying Exchange Rate Exposure
Period18.04.200722.04.2007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1612-4804
OmfattningInternationell