International Entrepreneurship and Management Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period10.2019 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1554-7191

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis