International Journal of Accounting Information Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Tasks because of being Member of editorial board of the International Journal of Accounting Information Systems. Reviewer/ International Journal of Accounting Information Systems
Period22.01.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1467-0895
OmfattningInternationell