International Journal of Accounting Information Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteForskningsantologi / bok

Period25.06.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1467-0895
OmfattningInternationell