International Journal of Accounting Information Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer
Period27.03.202011.04.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1467-0895
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning