International Journal of Accounting Information Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Review of manuscript (blind review)
Period22.02.201227.03.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell