International Journal of Consumer Studies (Tidskrift)

Polsa, P. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Associate Editor
Period01.05.202031.12.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1470-6423
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion