International Journal of Consumer Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Journal of Service Theory and Practice
Period01.09.202231.12.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1470-6423
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning