International Journal of Disaster Risk Reduction (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period28.11.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2212-4209
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik