International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA) (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer
Period29.07.202031.07.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1941-627X
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning