International Journal of Emerging Markets (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

International Journal of Emerging Markets
Period20132017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1746-8809