International Journal of Emerging Markets (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.09.201430.09.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell