International Journal of Emerging Markets (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewer
Period14.02.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1746-8809
OmfattningInternationell