The International Journal of Entrepreneurship and Innovation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

The International Journal of Entrepreneurship and Innovation
Period06.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1465-7503

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis