International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period02.2017 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift