International Journal of Export Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period10.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2059-089X