International Journal of Human Resource Management, Special Issue on Africa (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Period01.12.201031.12.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift