International Journal of Industrial Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20.03.201127.05.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-7187