International Journal of Industrial Organization (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.07.201231.08.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0167-7187